Монітори врожайності та карти врожайності

Монітори врожайності та карти врожайності

1 груд 2017
Монітори врожайності та карти врожайності

Kартографія врожайності стала важливим фактором для планування землеробства і вважається вихідною точкою для його реалізації. Застосувавши технологію виготовлення карт урожайності, керівники господарств можуть скористатися додатковою інформацією не тільки пасивно, наприклад, для виявлення просторових змін, а й активно – як допоміжним засобом для прийняття майбутніх управлінських рішень. Щоб так використовувати карту врожайності, потрібен вищий рівень точності карт, особливо тоді, коли рішення базуються на лише одній карті дохідності. Управлінські рішення на фермах загалом можна розділити на три типи:

 

1) довгострокові рішення, що враховують такі стратегії, як сівозміна і тимчасова стабільність дохідності;

2) проміжні рішення, пов’язані з наступним аграрним сезоном, різноманітністю вибору, використанням добрив та пестицидів;

3) короткострокові рішення, які враховують фактичні польові або рослинні умови протягом вегетаційного періоду.

 

Нині карти врожайності застосовують здебільшого як інструмент підтримки прийняття рішень на тривалий термін, а також проміжних рішень, особливо коли карти врожайності одного поля доступні протягом кількох років.

Переважна більшість сільськогосподарських угідь має просторову мінливість у таких параметрах, як тип ґрунту, наявність поживних речовин, стан дренажу, нахил і формат.

 

Зернові, які вирощуються сьогодні, по‑різному зауважують на таку мінливість, але кінцевий результат під час збору врожаю – це ефективність, що змінюється відповідно до якості та кількості врожаю на одиницю площі поля.

Знання мінливості результативності врожаю може бути використано у двох важливих напрямках.

 

1. Це дозволяє сільгоспвиробнику приймати обґрунтованіші управлінські рішення щодо проведення подальших посівів.

2. Це може стати основоюдля внесення різних добрив відповідно до визначеної стратегії.

Варіанти остаточного результату врожайності – поєднання впливу просторових змін ґрунту, навколишнього середовища та сівозміни. Величина ефекту відрізняється для кожного параметра. У багатьох випадках будуть впливати наявні добрива для рослин. Для реалізації потенціалу карти врожайності слід виявити вплив різних факторів.

Багато сільгоспвиробників впевнені, що карти врожайності можуть забезпечити надійні дані зміни врожайності полів і сподіваються на високий рівень довіри до них. Нині інформацію з таких карт урожайності вже використовують чимало сільгоспвиробників та науково-дослідних організацій.

Картографія врожайності, на думку багатьох сільгоспвиробників, має бути невід’ємною частиною точного землеробства, оскільки дані записуються автоматично при збиранні врожаю на полі. Моніторинг урожайності та картографія врожайності надають багато інших переваг при роботі на фермах і поза ними.

На господарстві: інформація в режимі реального часу під час збору врожаю, легше тестування на фермах, краще управління зі змінною швидкістю, оцінка загальнопольових покращень і створення історичної бази просторових даних.

Поза господарством: до переваг моніторингу врожайності входять реальніші договори з орендодавцем, документація про культури для збереження ідентичності маркетингу, «контрольні» записи для безпечності харчових 

продуктів і документація відповідності природоохоронним нормам.

 

Виробники, які найбільше виграють від використання моніторингу врожайності, і мають потребу в докладних записах даних щодо роботи на полі і поза його межами, розподіляються на тих, кого відлякує «навчання моніторингу кривої прибутковості», і тих, хто готовий ефективно використовувати додаткові джерела просторових даних. «Моніторинг врожайності є відмінним інструментом для збору даних і показує вам, що насправді відбувалося в полі. Інтерпретація даних змушує вас змінити практику управління» (Грант Мангольд).

Точне знання зміни врожайності в межах поля може стати наріжним каменем плану управління врожайністю. Але спочатку важливо знати, чи стабільною є зміна врожайності поля з року в рік. Ми маємо з’ясувати, чи послідовно деякі поля дають вищі врожаї з року в рік, тоді як інші – щоразу дають менше врожаю.

І, нарешті, потрібно виявити, чи рівень зміни врожайності змінюється в полі щороку? Якщо цей показник нерівномірний, важливо визначити причину цієї нестабільності врожайності. Можливо, цією причиною є погода. Бажано мати дані про врожайність за кілька років, перш ніж вкласти занадто багато коштів у карти врожайності або прийняти дорогі рішення щодо зміни управління. Якщо метою моніторингу зміни рівня врожайності є порівняння сортів, гербіцидів або типів добрив, або втрат урожаю від пестицидів, то дані за один рік можуть бути корисними як вихідна точка, проте дані за декілька років будуть набагато кориснішими.

 

Якщо мета моніторингу полягає в підвищенні загального рівня управління польовими роботами і можна змінити деякі з факторів ґрунту, то слід мати дані за 3‑6 років. Це мінімум, який необхідний, щоб визначити мінливість клімату на певному полі. Необхідно також з’ясувати, чому рівень урожайності змінюється, враховуючи контрольовані (родючість ґрунту, поява шкідників, густота стояння рослин, вибір сорту, дренажу й оранки) і неконтрольовані чинники.

Мета – збільшити прибуток за рахунок поліпшення управління контрольованими факторами або вхідними даними. Однак є й авансові витрати на моніторинг урожайності, тож кожен сільгоспвиробник має розуміти й ощадливо використовувати їх, щоб зробити ще результативнішими. Моніторинг урожайності може бути економічно ефективним інструментом управління або вартісним механізмом.

Поточний моніторинг урожайності отримує багато відгуків і ентузіазму серед сільгоспвиробників. Дані моніторингу на карті врожайності часто виражаються колірним кодуванням для цілих полів або ферм. Але такі автоматичні карти не вигідні для сільгоспвиробників. Потрібно набагато більше інформації для збирання, розуміння й управління зібраними даними врожайності, ніж їх містять у собі розроблені барвисті карти.

 

Для забезпечення надійності даних варто знати, що монітор має бути правильно відкаліброваним. На точність даних впливають постійна швидкість пересування комбайну і нахил поля. Тобто, потрібно придбати надійний монітор; належним чином його відкалібрувати, перш ніж звертати занадто багато уваги на карту врожайності. 

Час, проведений над створенням карти врожайності, можна присвятити визначенню цілей і складанню плану для одержання переваг від технологій.

 

 

Використано інформацію з ресурсу

www.agfarm.com

релевантна інформація

Детальніше Завантажити PDF