Торк СТ – стабілізуючий інокулянт для насіння кукурудзи

Торк СТ – стабілізуючий інокулянт для насіння кукурудзи

2 лют 2015
Торк СТ – стабілізуючий інокулянт для насіння кукурудзи

Віктор Любар, представник відділу з розвитку технологій ТОВ «Монсанто Україна»

Микола Балан, агроном «Інноваційного центру Монсанто»

 

Об’єктивною реальністю сучасного сільськогосподарського виробництва в Україні є досягнення розумного паритету між капіталовкладеннями в технології та рентабельністю вирощування сільськогосподарських культур.

Завдяки високому потенціалу продуктивності і незважаючи на коливання цін на продукцію, кукурудза залишається серед економічно привабливих культур для товаровиробників. Новітні селекційні розробки в поєднанні з обґрунтованим технологічним супроводом гарантовано забезпечують одержання 5-12-тонних (залежно від зони вирощування) врожаїв зерна кукурудзи. Рубіж у 15 т / га не видається таким недосяжним, оскільки значна кількість господарств уже досягали такого потенціалу.

 

В умовах України з величезною різноманітністю ґрунтово-кліматичних умов гібриди насіннєвого бренду ДЕКАЛБ впевнено підтверджують статус високопродуктивних та пластичних. Водночас потреби виробничників спрямовані не лише на досягнення максимальних показників продуктивності, а й на стабільність їх прояву.

Акцент провідних селекційних компаній світу на оптимізації морфо-біологічних характеристик гібридів кукурудзи (посилений розвиток кореневої системи, зниження коефіцієнту транспірації, зміна архітектоніки рослин, фізіологічні рішення на клітинному рівні тощо) значно розширюють ареал їх пластичності. Іншим напрямком стабілізації максимального прояву характеристик гібридів кукурудзи є використання в технологіях різних хімічних (природних та синтетичних) речовин.

 

Саме таку унікальну розробку пропонують науковці компанії Novozymes. Створене на основі альянсу з компанією Монсанто корпоративне об’єднання БіоАг Альянс (The BioAg Alliance) виводить на комерційний ринок препарат Torque ST (Торк СТ). Передпосівна обробка насіння зазначеним препаратом у мікродозах з мінімальною нормою витрати препарату (0,330 л/кг насіння) створює кращі передумови стартового росту і розвитку рослин та позитивно впливає на процеси обміну речовин.

 

Активною речовиною препарату є синтезована молекула ліпохітоолігосахариду (LCO), яка виконуючи функції біологічного інокулянта, пролонговано підсилює ефективність поглинання елементів живлення і води та забезпечує кращу стресостійкість рослин.

 

Власне ґрунтові азотфіксуючі бактерії роду ризобії здатні в природних умовах синтезувати сигнальну молекулу ліпо-хітоолігосахариду, яка ініціює утворення симбіозу між рослиною й бактеріями, та утворення бульбочок у бобових рослинах. Видозмінені бактерії в бульбочках фіксують атмосферний азот і перетворюють його в доступну для рослини форму. Крім того, відомо, що сигнальні молекули ЛХО стимулюють встановлення симбіотичних взаємовідносин рослин та мікоризи ґрунту, внаслідок чого підвищується поглинання поживних речовин та додатковий запас стресостійкості рослин.

 

В останні десять років вченими проводяться широкомасштабні дослідження механізмів дії та додаткових функцій молекул ліпо-хітолігосахаридів на рослини. Так, лабораторні та польові дослідження підтвердили стимулюючу дію молекули ЛХО на проростання насіння у бобових та навіть небобових рослин різних родин (кукурудза, рис, цукровий буряк).

 

Специфіка LCO-молекул виявляється у стабілізуючій дії на всі обмінні процеси під час росту і розвитку рослин.

Формуляція препарату Торк СТ на основі молекули ЛХО була спеціально розроблена для комплексного застосування із мікродобривами, фунгіцидними й інсектицидними протруйниками та полімерними пігментами на насіннєвих заводах.

 

Співробітниками відділу розвитку технологій Монсанто було проведено ряд виробничих досліджень в зоні Центрального Лісостепу (центральна та північна частина Вінницької та південна частина Житомирської областей) із вивчення ефективності препарату Торк СТ. У дослідах використовували середньоранній гібрид кукурудзи ДКС 2960 (ФАО 250), насіння якого було оброблено фунгіцидом Максим ХL (варіант на контролі) та композицією Максим ХL + Торк СТ.

 

Спостереження в період вегетації показали, що на ділянках дослідів із використанням Торк СТ початкова енергія росту була вищою, рослини мали більш насичене зелене забарвлення і краще розвинуту кореневу систему (фото 1, 2). Дія LCO-молекул спричиняє вищу активність мікоризи та призводить до покращення доступності елементів живлення і ефективності самого кореневого живлення.            

         

Ф​ото 1. Розвиток вторинної кореневої системи​                  Фото 2. Розвиток первинної кореневої системи​

Структурний аналіз качанів (таблиця 1), зібраних в чотирьох точках випробувань, демонструє, що основна частка приросту врожайності відбувається за рахунок збільшення маси зерна з качана. Показник «кількість рядів зерен» відзначався високою стабільністю у всіх точках випробувань за виключенням локації в Барському районі Вінницької області.

 

Специфікою цієї локації є підвищений фон азотного живлення (норма N – 140 кг д.р. / га). Зауважимо, що цей показник (кількість рядів зерен) є генетично детермінованим і не має вираженого впливу на загальну продуктивність рослини, оскільки будь-яка його зміна може бути компенсована як показником «кількість зерен в ряду», так і їх масою. Стосовно показника «кількість зерен в ряду» можливо стверджувати лише про тенденцію до його покращення, причому його динаміка є більш контрастною за прояву певних несприятливих умов (локація 3, 4).

В локації 3 (ФГ «Ольвія» Вінницької області) за дестабілізуючий фактор можна вважати присутність в посівах широколистих бур’янів у фазах 6-8 листків на фоні незбалансованого фосфорного живлення (норма добрив – N92P10K120), а в локації 4 (ТОВ «Україна» Вінницької області) – надпізній посів (26 травня) і як наслідок зміна тривалості світлового дня під час цвітіння та сівба за No-tillage технологією.

Загальний вигляд качанів з локації 3 представлено на фото 3, де простежується різниця між досліджуваними варіантами як за параметрами ступеню озерненості, так і вирівняності качанів.

 

Фото 3. Озерненість та вирівняність качанів

 

Найдинамічнішим показником структури качанів серед облікованих, виявилась середня маса зерна з качана, яка пересічно по всіх локаціях мала достовірне збільшення відносно контролю на 5 %. При цьому більша вираженість приросту простежувалась в локаціях з вираженим впливом дестабілізуючих чинників (локація 3 – приріст 7,2 %; локація 4 – приріст 7,6 %).

Оцінка врожайності залежно від використання препарату Торк СТ (рис.1) у всіх пунктах досліджень виявила його перевагу порівняно із контролем в діапазоні від 3,8 до 8,4 ц / га, а у відсотковому cпівставленні від 3 до 7,6 %.

Більш відчутні переваги Торк СТ демонстрував у варіантах (локація 3, 4), де умови розвитку рослин піддавались дії певних стресових факторів. Усі досліджувані локації були розташовані на високих фонах мінерального живлення. Позитивні результати впливу препарату Торк СТ на урожайність гібриду ДКС 4795 були також зафіксовані нашими колегами із Франції, де її приріст склав від 3,5 до 6,9 %.

 

Відносно параметрів передзбиральної вологості зерна чітких закономірностей впливу Торк СТ виявлено не було, хоча певною мірою можна стверджувати про незначне (0,3-0,5 %) підвищення вологості у варіантах з використанням Торк СТ порівняно із контролем.

Економічна привабливість використання препарату Торк СТ стає реальною за умови отримання навіть одного центнера прибавки врожайності (за ціни товарного зерна 130 USD / т).При вартості заводської обробки однієї посівної одиниці препаратом Торк СТ в 10 USD, різниця на користь Торк СТ складає 3 USD.

 

У наших дослідженнях найменший приріст урожайності склав 3,8 ц / га або 49,4 USD / га. Тобто при найменшій прибавці урожаю можна додатково отримати 39,4 USD / га чистого прибутку.

2015 року компанія «Монсанто Україна» пропонує виробникам унікальну нагоду записатися на програму «Ground Breakers 2015», учасники якої отримають Tорк СТ за 5 USD / посівну одиницю в обмін на інформацію про врожайність. Ми пропонуємо, – ви обираєте.

релевантна інформація

Завантажити Завантажити PDF