ДК ІММІНЕНТ КЛ ТИТАН ПОЛІВ Високий потенціал урожайності у Лісостепу та Поліссі, Стійкість до хвороб ,Стійкість до вилягання та розтріскування стручків
Сортотип
Класичний Clearfield
Група Стиглості
середньостиглий
рекомендації
Оптимальні терміни сівби; раннє підживлення навесні; застосування системи Crearfield для кожного окремого поля слід погоджувати із виробником препарату або фахівцем компанії Монсанто.
Характеристики
  • Проста та ефективна система контролю забур’яненості.
  • Потенціал врожайності на одному рівні із кращими класичними гібридами.
  • Максимальна реалізація потенціалу в зонах Лісостепу та Полісся.
  • Висока компенсаторна здатність рослин за рахунок інтенсивного гілкування дозволяє вирощувати гібрид за мінімальних густот.
  • Стійкість до хвороб (RLM7).
  • Потужна коренева система та міцне стебло.
  • Висока стійкість до розтріскування стручків
Відгуки Господарства

ТУРКЕВИЧ Олександр Володимирович
Агроном ТОВ “Українсько-Голандська агрокомпанія”,
Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Івот

На полях нашого господарства гібриди DEKALB не вперше показують найкращі результати. Цього року ми маємо ріпаку 350 га, з них 100% під гібридом ДК ІММІНЕНТ КЛ. Хотілося
б відмітити зимостійкість даного гібриду, яка є незамінною для вирощування у зонах, де спостерігаються температурні коливання та існує ризик вимерзання рослин. Гібрид має стійкість до хвороб, зокрема до фомозу, завдяки гену RLM7. Розраховуємо на гарний врожай та на подальшу співпрацю з командою DEKALB.