ДК ІМАРЕТ КЛ ГІБРИД ДЛЯ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ CLEARFIELD Високий потенціал урожайності, Висока компенсаторна здатність, Стійкість до розтріскування стручків, Стійкість до хвороб
Сортотип
з підвищеною зимостійкістю Clearfield
Група Стиглості
середньостиглий
рекомендації
Рекомендовані зони вирощування: усі зони. Рекомендований тип технології: інтенсивна. Відношення до ґрунтів: придатний до вирощування на усіх типах ґрунтів за механічним складом. Реакція гібриду на густоти: потребує оптимальних густот. Календарний строк посіву: • ранній – 5–10 серпня, • оптимальний – 10–20 серпня, • пізній – 20–30 серпня. (можливе зміщення строків посіву в бік більш ранніх на 5-10 днів). Рекомендована норма висіву: • ранні строки посіву – 350–400 тис./га, • оптимальні строки – 400–500 тис./га, • пізні строки – 500–550 тис./га. Використання морфорегуляторів: обов’язкове – при оптимальних строках сівби, 2-х разове – при ранніх строках сівби, бажане – при пізніх строках сівби. Терміни збирання: можливе короткотривале (до 5-7 діб) відтермінування
Характеристики

Середньостиглий гібрид з високим потенціалом врожайності та високою зимостійкістю.

Максимально реалізує свій потенціал продуктивності в умовах достатнього та нестійкого зволоження.

За рахунок стійкості до вилягання, розтріскування стручків та компенсаторній здатності формує високі врожаї насіння з підвищеним вмістом олії.

В осінній період гібрид має швидкі темпи росту та розвитку, що дає можливість збільшити діапазон строків посіву.

Характеризується стійкістю до фомозу завдяки гену RLM7. 

Адаптований до технологій з різним рівнем ресурсного забезпечення.

Відгуки Господарства

ДЯЧУК Володимир Володимирович
Менеджер з досліджень команди DEKALB

Середньостиглий гібрид, який має дуже інтенсивне гілкування і навіть при низьких густотах реалізує свій потенціал за рахунок компенсаторної здатності. Швидко розвивається восени, має високу зимостійкість, що забезпечує гарантовану перезимівлю. Максимально реалізує свій потенціал продуктивності при достатньому вологозабезпеченні.