ДК ЕКЗОДУС ВИСОКА ЗИМОСТІЙКІСТЬ Висока зимостійкість, Високі темпи осіннього розвитку, Висока інтенсивність гілкування, Стійкість до розтріскування стручків
Сортотип
з підвищеною зимостійкістю
Група Стиглості
середньостиглий
рекомендації
Рекомендовані зони вирощування: усі зони. Рекомендований тип технології: інтенсивна. Відношення до ґрунтів: придатний до вирощування на усіх типах ґрунтів за механічним складом. Реакція гібриду на густоти: кращий розвиток на знижених густотах. Календарний строк посіву: • ранній – 1–10 серпня, • оптимальний – 10–20 серпня, • пізній – 20–30 серпня. (можливе зміщення строків посіву в бік більш пізніх на 5-10 днів). Рекомендована норма висіву: • ранні строки посіву – 350–400 тис./га, • оптимальні строки – 400–500 тис./га, • пізні строки – 500–550 тис./га. Використання морфорегуляторів: обов’язкове – при оптимальних строках сівби, 2-х разове – при ранніх строках сівби. Терміни збирання: можливе довготривале (до 10 діб) відтермінування.
Характеристики

Середньостиглий гібрид з високим потенціалом врожайності та високою зимостійкістю.

Максимально реалізує свій потенціал за достатнього рівня вологозабезпечення.

Завдяки високим темпам осіннього розвитку та потужній кореневій системі ефективно використовує елементи живлення.

Відноситься до гібридів інтенсивного типу.

Характеризується крупним стручком і потребує відповідного захисту та стимуляції в період їх формування та наливу.

Відгуки Господарства

СКОРОБОГАТА Наталія Олексіївна
Менеджер з досліджень команди DEKALB

Cередньостиглий гібрид, який має дуже інтенсивне гілкування і навіть при низьких густотах
реалізує свій потенціал за рахунок компенсаторної здатності. Швидко розвивається восени, має високу зимостійкість, що забезпечує гарантовану перезимівлю. Максимально реалізує свій
потенціал продуктивності при достатньому вологозабезпеченні.