ДК СЄВЄРНИЙ Гібрид для ранніх строків посіву Висока зимостійкість, Придатність до ранніх строків сівби, Стійкість до розтріскування стручків
Сортотип
з підвищеною зимостійкістю
Група Стиглості
середньоранній
рекомендації
Рекомендовані зони вирощування: усі зони. Рекомендований тип технології: інтенсивна. Відношення до ґрунтів: придатний до вирощування на усіх типах ґрунтів за механічним складом. Реакція гібриду на густоти: кращий розвиток на знижених густотах. Календарний строк посіву: • ранній – 1–10 серпня, • оптимальний – 10–20 серпня, • пізній – 20–30 серпня. (можливе зміщення строків посіву в бік більш ранніх на 5-15 днів). Рекомендована норма висіву: • ранні строки посіву – 400–450 тис./га, • оптимальні строки – 450–500 тис./га, • пізні строки – 500–600 тис./га. Використання морфорегуляторів: обов’язкове при ранніх строках сівби. У зонах з високими ризиками перезимівлі при оптимальних та пізніх строках сівби бажане використання морфорегуляторів, як заходу підвищення зимостійкості. Терміни збирання: можливе короткотривале (до 5-7 діб) відтермінування.
Характеристики

Адаптований до вирощування при різних рівнях інтенсифікації технологій.

Пластичний до умов вирощування в зонах лісостепу та степу.

В осінній період гібрид має швидкі темпи росту та розвитку.

Поєднує в собі високі стандарти зимостійкості та технологічності.

Висока стійкість до розтріскування стручків.

Підвищена посухостійкість, дуже висока інтенсивність гілкування, найкраща придатність до раннього посіву, допустима придатність до пізньої сівби, середній час цвітіння, висока стійкість до фомозу.

Відгуки Господарства

ЛЮБАР Віктор Анатолійович
Керівник відділу розвитку продукту та технологій

Гібрид СЄВЄРНИЙ характеризується рядом ознак, які обумовлюють його високий потенціал при
вирощуванні як в різко виражених континентальних умовах, так і на Заході. Сильна коренева
система, дуже добра зимостійкість, достатньо високі темпи осіннього розвитку та сильне гілкування є запорукою стабільних врожаїв.