Ефективні рішення вирощування кукурудзи та сої 20 трав 2016

В умовах розвитку ринкових відносин та переходу сільськогосподарських підприємств на повну господарську самостійність, економічна оцінка агротехнічних заходів набуває першочергового значення, як один з найважливіших чинників їх конкурентоспроможності. Вибір економічних варіантів технології, які забезпечують окупність затрачених ресурсів з максимальною ефективністю, необхідно розробляти на основі оцінки результатів досліджень та всебічного аналізу окремих елементів технологічного процесу. Це забезпечить збільшення обсягів виробництва продукції, покращення її якості та зниження виробничих витрат. Підвищення врожайності сільськогосподарських культур, зокрема сої та кукурудзи, відбувається за рахунок впровадження високопродуктивних сортів та гібридів, внесення добрив, застосування пестицидів тощо. Всі ці заходи потребують значних капіталовкладень, додаткових витрат енергії, які не завжди окупні. Тому в останні роки дедалі більшої популярності набувають ресурсоощадні технології та їх елементи.

Одним із важливих елементів в технологіях вирощування сої та кукурудзи, спрямованих на зниження витрат на одиницю площі та підвищення ефективності їх виробництва, є застосування біостимуляторів. Адже цей захід забезпечує не лише підвищення рівня врожайності та якості продукції при відносно низьких витратах, а й покращує екологічний стан агрофітоценозів у цілому. Основним напрямком роботи альянсу Монсанто БіоАг є розробка мікробіологічних препаратів для вирощування основних сільськогосподарських культур. Іноваційним кроком стало створення біостимулятора Ратчет РК ( до складу якого входить сигнальна молекула ЛХО з мінімально гарантованою концентрацією 4x10-7%.). Застосування даного продукту сприяє розвитку кореневої системи та рослини в цілому, сприяє покращенню симбіозу з азотфіксуючими бактеріями та мікоризою.

Ратчет застосовується в якості позакореневого підживлення в нормі 0,3 –0,5 л/га як окремо, так і з більшістю після-сходових пестицидів та рідких добрив. 70 внутрішніх польових випробовувань (проведених Монсанто (47) та законтрактованою третьою стороною (23) у 10 регіонах (Вінницька, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Львівська, Полтавська, Херсонська, Черкаська, Київська, Чернігівська області) України з 2013 по 2015 рік продемонстрували підвищення врожайності у більшості випадків; аграрії також відзначили покращення стану рослин, зокрема подовження вегетаційного періоду.

Ратчет сприяє розвитку як кореневої системи, так й всієї рослини, підвищуючі симбіотичні зв’язки з азотофіксуючими бактеріями та ризобією. Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва, а саме сої та кукурудзи, є результат виражений окупністю ресурсів і затрат у процесі виробництва. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України у 2015 середня врожайність сої становила 1,76 т/га, витрати  на 1 га 8430 грн., собівартість 1 т насіння 5920 грн.; середня урожайність кукурудзи – 5,8 т/га, витрати на 1 га 12770 грн., собівартість 1 т зерна 2120 грн. В умовах 2015 року в Україні було проведено виробничі дослідження біостимулятора Ратчет РК. Середня урожайність насіння сої без обробки біопрепаратом становила 1,97 т/га, а від застосування Ратчета підвищувалась до 2,18 т/га. Беручи за основу середні витрати згідно типової технологічної карти (табл. 1), провели розрахунок економічної ефективності вирощування сої (табл. 2).

 З даних таблиці 2 видно, що на варіанті де застосовувався Ратчет РК умовно чистий прибуток зріс на 1701 грн. і складав 10782 грн., а рівень рентабельності – на 15,32 %. При цьому виробнича собівартість 1 т насіння знизилась на 336,23 грн. Застосування біостимулятора Ратчет РК на кукурудзі забезпечило підвищення врожайності на 0,54 т/га, при цьому середня врожайність без внесення біопрепарату складала 7,52 т/га. В таблиці 3 показано економічне обґрунтування вирощування кукурудзи на зерно. Обрахунок економічної ефективності вирощування кукурудзи залежно від застосування Ратчета наведено в таблиці 4. Застосування біостимулятора Ратчет РК забезпечило зростання умовно чистого прибутку на 1806 грн. який складав 15969 грн., а рівень рентабельності підвищився на 10,67 %.При цьому виробнича собівартість 1 т зерна знизилась на 97,89 грн. Варто підвести висновки і відзначити, що застосування біостимулятора Ратчет РК на сої та кукурудзі не лише забезпечує зростання урожайності, а й підвищує показники економічної ефективності вирощування даних культур.

У разі виникненя запитань звертайтеся

до ексклюзивного дитсриб’ютора

Ратчет РК компанії

ТОВ «Торговий Дім «Насіння»

03141, Україна, м. Київ,

Вул. Клінічна, 25

Телефони: +38 (044) 2496892,

2496894, 2496976

www.tdnasinnya.com/uk/