Новітні досягнення на полях українських аграріїв – рекомендації по густотам 7 січ 2016

Журнал «Зерно»

«Монсанто» є інноваційною компанією у сільському господарстві. Одне з головних завдань компанії – реалізація спільно з аграріями максимального потенціалу продуктів, саме тому передовий досвід отримання максимальних урожаїв компанія імплементує на полях своїх клієнтів. В Україні представлена частина глобальнї мережі технологічних центрів, де можна ознайомитися з прогресивними технологіями. На сьогодні є два Інноваційних центри Монсанто, де проводять різні випробування, починаючи з новітніх розробок с/г машинобудування , технологій обробітку та, зрозуміло, нових досягнень класичної селекції. У сучасному світі  комп’ютерних технологій усе більшого значення набуває інформація. Знання свого поля, структури грунтів, вмісту елементів живлення, вмісту вологи – це все дає можливість детального аналізу і вибору тактики ведення агрозаходів на полі. Це й економія коштів, і можливість реалізації всього потенціалу як поля, так і гібридів. У період вегетації постійно в режимі онлайн, маючи повну інформацію про стан наших полів, ми можемо оперативно приймати рішення, компенсуючи численні погодні фактори. Усі ці інструменти допомагають нам досягнути головного – повного аналізу всіх природніх та людських чинників, які впливають на досягнення максимальних урожаїв.

 

 

Здавалось б, що таке просте поняття як густота всім зрозуміле, але правильний підбір густоти стояння кукурудзи в конкретних грунтово-кліматичних умовах може суттєво вплинути на реалізацію потенціалу гібрида. Можна побачити, що частина гібридів при випробуванні потрапила на глинисту частину поля, а частина гібридів – на більш піщаний грунт.

 

 

Цей аналіз дозволяє точно оцінити можливий вплив цього чинника на врожайність конкретного гібрида, а також виділити гібриди, які стабільніше переносять цей фактор. У процесі численних випробувань ми можемо оцінити різні гібриди і зробити певну градацію від інтенсивних гібридів (гібриди, які максимально реалізують потенціал за відповідних умов) до адаптивних, здатних переносити найнестприятливіші умови без істотного зниження врожаю. Як відомо, кожен агровиробник обирає свою стратегію ведення бізнесу: одні ставлять на високі технології і великі капіталовкладення, розраховуючи на максимальні потенціали врожаю, інші внаслідок різних причин, зокрема погодніх умов, розраховують на більш стабільні гібриди, які дають гарантований урожай без максимальних витрат на гектар. 

 

 

Компанія «Монсанто» намагається задовольнити потреби всіх клієнтів, направляючи селекцію згідно з їх вимогами. Збалансований підхід до конктетних грунтово-кліматичних, економічних умов і позиціонування гібридів – це важливі складові успіху. Розглянемо певні приклади : Гібрид ДКС 2971 (ФАО 200) рекомендований для вирощування в зоні достатнього зволоження, підходить для різних типів технологій, відрізняється холодостійкістю, що дозволяє проводити більш ранні строки сівби при температурі грунту 7-80 С на глибині посіву, при цьому маючи стабільний потенціал урожайності 10 т/га. Гібрид демонстрував найкращу врожайність за густоти посіву 75-85 тис/га – зони достатнього зволоження, 65-70 тис/га – зони нестійкого зволоження (таблиця № 1). Гібрид ДКС 2870 (ФАО 210) відрізняється високою стабільністю і придатний для вироблення крупи.

 

 

Цей гібрид найкраще демонстрував результат на традиційних обробітках грунту в зонах достатнього зволоження. Він є яскравим представником типу Flex, тобто густота стояння вельми впливає на врожай залежно від умов вирощування. Так, якщо в зонах достатнього зволоження можливо – 75-85 тис/га, то в посушливих зонах цей показник знижується до 55-60 тис/га (таблиця №2). Новинка-гібрид ДКС 3203 (ФАО 240) відрізняється стійкістю до хвороб, високою початковою енергією росту і холодостійкістю, що дозволяє аграріям планувати свої посіви так, щоб до моменту збирання знизити навантаження через одночасне дозрівання всіх полів. Також ми відзначаємо можливість його вирощування в монокультурі. Проте варто зауважити, що цей гібрид не переносить загущення для отримання стабільно високих урожаїв. У зонах достатнього зволоження цей показник не перевищує 70-80 тис/га і не більше 60-65 тис/га в зонах нестійкого зволоження (таблиця №3). Гібриди ДКС 3472 і ДКС 3476 мають високий потенціал урожайності в усіх зонах вирощування, є придатними для різних типів технологій та мають високу пластичність. Гібрид ДКС 3472 (ФАО 270) відрізняється високою холодостійкістю і посухостійкістю. Ми відзначаємо, що натура зерна в посушливих умовах змінювалася менше, а це є дуже важливим показником. Через гарну листкову поверхню і ремонтантність гібрид можливо вирощувати на силос, а також він придатний для вирощування на виробництво крупи. Так само хотілося зауважити, що гібрид не переносить загущення, особливо в посушливих умовах, де цей показник не має перевищувати 55-60 тис/га (таблиця №4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гібрид ДКС 3476 (ФАО 260) має високий потенціал урожайності та стійкість до вилягання. Також гібрид відрізняється стійкістю до хвороб і потужною кореневою системою. Сукупно ці фактори дозволяють вирощувати його в монокультурі (таблиця №5). У більш пізній групі стиглості хотілося б згадати гібрид ДКС 4082 (ФАО 320). Він має високий потенціал урожайності сукупно з високою вологовіддачею зерна. Так само він характеризується стійкістю до сажкових хвороб і до вилягання, що є визначальним фактором при вирощуванні в монокультурі. Ми акцентуємо, що його необхідно сіяти тільки за оптимальних температур ґрунту на глибині посіву (від +9°С) і він не переносить загущені посіви. У зоні достатнього зволоження – не більше 70-75 тис/га, а в зоні нестійкого зволоження 55-60 тис/га (таблиця №6). Як бачимо, важливість вивчення найкращих умов обробітку для конкретного гібрида може суттєво вплинути на його продуктивність і, отже, на економічну складову. Завдання, які ставить перед собою компанія, спрямовані на вивчення і розкриття потенціалу в конкретних умовах вирощування. Разом ми зможемо досягти найкращого результату на ваших полях.