Технологічні центри ДЕКАЛБ 6 груд 2016

Технологічні центри ДЕКАЛБ:

результати випробувань насіння кукурудзи в зонах Центрального Лісостепу, Південного Степу та Полісся України

 

Журнал "Зерно"

Юлія Каменєва,

директор з маркетингу у Східній Європі компанії «Монсанто Україна»

Костянтин Новіков,

маркетинг-менеджер із кукурудзи та ріпаку компанії «Монсанто Україна»

Відділ розвитку технологій компанії «Монсанто Україна»

Як і кожен рік, цьогоріч компанією "Монсанто Україна" було закладено три технологічні центри ДЕКАЛБ (DTC) у різних ґрунтово-кліматичних зонах України: Решетилівський район Полтавської області, Тернопільський район Тернопільської області, Арбузівський район Миколаївської області На базі платформ технологічних центрів ДЕКАЛБ у серпні-вересні 2016 року було проведено Farm Progress Show, в якому взяли участь близько 2000 аграріїв. На заходібуло продемонстровано всі здобутки та інновації компанії "Монсанто Україна".

Основними цілями створення технологічних центрів ДЕКАЛБ (DTC) є:

  • демонстрація нових досягнень у селекціїгібридів кукурудзи компанії "Монсанто", зокрема гібридів із підвищеною жаро- та посухостійкістю Max Yield H&D (ДКС3623, ДКС3795, ДКС3511, ДКС3939, ДКС4014, ДКС4408, ДКС4541, ДКС4590, ДКС4608, ДКС4795);
  • дослідження впливу різних ґрунтово-кліматичних умов та технологічних рішень на гібриди кукурудзи бренда ДЕКАЛБ;
  • демонстрація комплексу рішень для аграріїв від компанії "Монсанто" та партнерів Bayer, BASF, Yara, John Deere: продукти ЗЗР (Харнес, Раундап Пауер, Гвардіан Тетра), комплекснірішення для протруєння насіння (Torque+Poncho, Ratchet), використання індексів NDVI для аналізу стану посівів протягом вегетації(GeoSys, Cropio), налаштування висівних апаратів сівалок різного типу за допомогою стенда MeterMax, вплив якості норми, глибини та строків посіву на розвиток рослин кукурудзи (Precision Planting).

Технологічні центри ДЕКАЛБ (DTC) покликані допомагати аграріям у пошуку найкращих рішень для отримання найвищих урожаїв та економічної ефективності враховуючи нові виклики, якіставить сьогодення. Компанія "Монсанто" планує продовжувати та вдосконалювати платформи DTC і використовувати їх в якості постійно діючих навчальних центрів для аграріїв України.

 

Технологічний центр ДЕКАЛБ (DTC) у Решетилівському районі Полтавської області

 

 

Елементи технології вирощування

 

 

 

Попередник – озима пшениця.

Основний обробіток ґрунту – весняне дискування 10‑2 см. 

Живлення – карбамід 150 кг / га у фізичній вазіпід дисков‑ку, Yara Mila 7:20:28 по 100 кг / га при посіві. У фазі 7‑ листків проводилося позакореневе підживлення добривом YaraVita Maiz Boost 3,0 л / га та через 10 днів YaraVita Zintrac 1,0 л / га.

Система захисту – за 2 тижні до сівби на всій площі використовувався Раундап Пауер 1,5 кг / га для боротьби з багаторічними бур’янами та падалицею пшениці. Після сівби було внесено селективний гербіцид Гвардіан Тетра 3,5 л / га в поєднанніз Раундап Пауер 0,8 кг / га.

Посів проводився 4-7 травня. Сходи з’явилися через 9‑10 днів після сівби.

Для попередження хвороб і шкідників перед викиданням волоті кукурудзи було внесено фунгіцид Ретенго (0,5 л / га) в поєднанніз інсектицидом Нурел Д (1,0 л / га).

Опади: квітень –50 мм, травень –126 мм, червень –62,5 мм, липень –34 мм, серпень –75 мм, вересень –2 мм. Всього за вегетаційний період –349,5 мм.

 

Терміни посіву

 

 

В умовах 2016 року найвищі показники врожайності отримані при оптимальному терміні сівби (05.05.2016).

Перший строк посіву 6.04.2016 – зрідження сходів становило 5-7% (пошкодження сходів рослин шкідниками та холодовий стрес). На момент початку наливу зерна були високі температури (+38・・С), які тривали протягом тижня.

На третьому терміні посіву 23.05.2016 – високі температури та дефіцит вологи в період формування та наливу зерна вплинули на зниження врожайності. Оптимальні строки посіву для уникнення ризиків з 20 квітня по 5 травня.

 

Вплив міжрядного обробітку ґрунту на врожайність

 

 

 

Результати врожайності при застосуванні міжрядного обробітку виявилися нижчими порівняно з контролем (без обробітку). Значні опади на початкових етапах росту і розвитку зумовили формування кореневої системи у верхньому шарі ґрунту, яка була частково пошкоджена при міжрядному обробітку. Це, в свою чергу, вплинуло на показники врожайності в подальшому (порівняно з контролем). Дослідженнями встановлено, що маса 1000 насінин суттє‑во не впливаєна врожайність. Використання для посіву насіння з більшою масою 1000 насінин зумовлювало яскравіше виражене коливання показників урожайності В свою чергу на ділянках з меншою масою 1000 насінин показники урожайності були стабільнішими . Рік виробництва не впливаєна врожайність за умови використання сертифікованого насіння.

Впливу країни-виробника на врожайність не виявлено. Різниця з урожайності знаходиться в межах похибки.

 

 

Технологічний центр ДЕКАЛБ (DTC) в Арбузинському районі Миколаївської області

 

 

Елементи технології вирощування

 

 

Попередник –соняшник.

Основний обробіток ґрунту – оранка 22‑5 см.

Під вирівнювання ґрунту внесений карбамід 150 кг / га фізичної ваги.

Сівба проводилася 25‑28 квітня.

При посіві внесено Yara Mila 7:12:25 по 100 кг / га.

Після висіву було внесено селективний гербіцид Гвардіан.

Тетра 3,0 л / га + Раундап Макс 1.5 кг / га.

Сходи з’явилися на 7‑10 день залежно від варіантів досліджень.

У фазі 7-10 листків було проведено позакореневе підживлення добривом Yara Maiz Boost 3,0 л / га та Yara Zintrac

1,0 л / га.

Терміни посіву

У зоні з недостатнім зволоженням, незважаючи на часте повернення холодів та отримання холодових стресів рослинами кукурудзи, раннітерміни мають значну перевагу:

  • відбувається більш раціональне використання запасів вологи зимово-весняного періоду, що дає перевагу у формуванні врожаю;
  • знижується ризик потрапляння рослин під посуху в період цвітіння та початку наливу зерна.

Реакція гібридів на види добрив

Застосування карбаміду забезпечило ефективніше розкриття потенціалу гібридів в умовах цьогорічної посухи завдяки таким чинникам:

  • відсутність нітратної форми азоту сприяло збалансованому росту і розвитку рослин на початкових етапах – не відбувалося швидкого наростання вегетативної маси рослин;
  • карбамід забезпечив пролонговане використання азоту рослинами, що позитивно вплинуло на формування врожаю.

Реакція гібридів на норми добрив

 

 

В умовах недостатнього зволоження використання високих доз азотних добрив викликає інтенсивне наростання вегетативної маси рослин на початкових етапах розвитку. В подальшому, при настанні посухи, такі рослини  більше страждають від нестачі вологи, внаслідок чого повноцінно не використовують наявний азот для свого розвитку та формування врожаю.

За результатами досліджень, 2016 року найефективнішим виявився варіант з нормою азоту N70 (при рівні врожайності 5-6 т / га). Тому в умовах недостатнього зволоження економічно доцільно використовувати азотнідобрива із нормою N до 100 кг / га д. р.

За результатами отриманих даних досліду, можна зробити висновок про те, що при можливості вибору партій насіння для зони із недостатнім зволоженням, перевагу слід надати насінню із невеликою та середньою масою 1000 насінин. Це, відповідно до вологозабезпечення, сприятиме отриманню більш якісних та рівномірних сходів.

 

Рік виробництва не впливає на врожайність за умови використання сертифікованого насіння

 

 

Впливу країни-виробника на врожайність не виявлено. Різниця врожайності знаходиться в межах похибки.

 

 

Технологічний центр ДЕКАЛБ (DTC) в Тернопільському районі Тернопільської області

 

 

 

Елементи технології вирощування

 

 

Попередник – соя.

Для впливу на ущільнені шари ґрунту, восени застосовувалося глибоке рихлення на глибину 40 см. У першій декаді квітня було внесено КАС-32 70 кг / га азоту у д. р. і проведено культивацію (закриття вологи).

Перед посівом було застосовано гербіцид суцільної діїРаундап Пауер (1,5 кг / га) для знищення сходів бур’янів. Для їх подальшого контролю застосовувався гербіцид Гвардіан Тетра (3,5 л / га) на етапі після появи сходів (2 листки).

Сівба відбувалася 15‑20 травня з одночасним внесенням мінеральних добрив Yara Mila NPK 7‑0‑8 100 кг / га.

У фазі 4-6 листок проводилося позакореневе підживлення добривом Yara Maiz Boost 3,0 л / га та Yara Zintrac 1,0 л / га. Для попередження хвороб ішкідників перед викиданням волоті кукурудзи було внесено фунгіцид Ретенго (0,5 л / га) в поєднанніз інсектицидом Фастак (0,15 л / га).

Опади: січень – 38 мм, лютий – 23 мм, березень – 23 мм, квітень –2 5 мм, травень – 42 мм, червень – 52 мм, липень – 27 мм, серпень – 35 мм, вересень –0 мм. Усього –265 мм.

З побажанням максимальних урожаїв

ДЕКАЛБ – ваш найближчий професійний партнер