ДК ІМПРЕШН КЛ ВИСОКА СТРЕСОСТІЙКІСТЬ Висока зимостійкість, Висока стійкість до розстріскування стручків, Висока стійкість до хвороб, Високий вміст олії
Сортотип
з підвищеною зимостійкістю Clearfield
Група Стиглості
середньопізній
рекомендації
Рекомендовані зони вирощування: достатнього та нестійкого зволоження. Рекомедований тип технології: адаптивна. Відношення до грунтів: придатний до вирощування на усіх типах грунтів за механічним складом. Реакція гібриду на густоти: потребує оптимальних густот. Календарний строк посіву: ранній – 1-10 серпня, оптимальний – 10-20 серпня, пізній – 20-30 серпня. (можливе зміщення строків посіву в бік більш ранніх на 5-10 днів) Рекомендована норма висіву: ранні строки посіву – 350-400 тис./га, оптимальні строки – 400-500 тис./га, пізні строки – 500-550 тис./га. Використання морфорегуляторів: обов’язкове - при оптимальних строках сівби, 2-х разове – при ранніх строках сівби, бажане – при пізніх строках сівби Терміни збирання: можливе короткотривале (до 5 діб) відтермінування.
Характеристики
  • Проста та ефективна система контролю забур’яненості.
  • Потенціал врожайності на одному рівні із кращими класичними гібридами. 
  • Адаптивність до вирощування в різних зонах.
  • Висока компенсаторна здатність рослин за рахунок інтенсивного гілкування дозволяє вирощувати гібрид за мінімальних густот.
  • Висока стійкість до хвороб.
  • Висока стійкість до розтріскування стручків.
Відгуки Господарства

Войташенко Дмитро

менеджер з досліджень у команді DEKALB®

 

ДК ІМПРЕШН повноцінно доповнює лінійку класичних гібридів для Clearfield® технології і може успішно вирощуватися у всіх біозонах України. Висока зимостійкість та стійкість до розтріскування стручків мінімізують ризики його вирощування. Високий вміст та якість олії є додатковою якісною характеристикою даного гібриду.