ДК ІМПРЕШН КЛ ВИСОКА СТРЕСОСТІЙКІСТЬ Висока зимостійкість, Висока стійкість до розстріскування стручків, Висока стійкість до хвороб, Високий вміст олії
Сортотип
з підвищеною зимостійкістю Clearfield
Група Стиглості
середньопізній
рекомендації
Характеристики
  • Проста та ефективна система контролю забур’яненості.
  • Потенціал врожайності на одному рівні із кращими класичними гібридами. 
  • Адаптивність до вирощування в різних зонах.
  • Висока компенсаторна здатність рослин за рахунок інтенсивного гілкування дозволяє вирощувати гібрид за мінімальних густот.
  • Висока стійкість до хвороб.
  • Висока стійкість до розтріскування стручків.
Відгуки Господарства

Войташенко Дмитро, менеджер з досліджень у команді DEKALB®

ДК ІМПРЕШН повноцінно доповнює лінійку класичних гібридів для Clearfield® технології і може успішно вирощуватися у всіх біозонах України. Висока зимостійкість та стійкість до розтріскування стручків мінімізують ризики його вирощування. Високий вміст та якість олії є додатковою якісною характеристикою даного гібриду.