ДК ЕСПЕКТЕЙШН Середньоранній гібрид адаптивного типу із високою стійкістю до основних хвороб ріпаку, в тому числі до ВЖМТ (вірусу жовтої мозаїки турнепсу) та високою ефективністю засвоєння і використання азоту. Середньоранній гібрид адаптивного типу із високою стійкістю до основних хвороб ріпаку, в тому числі до ВЖМТ (вірусу жовтої мозаїки турнепсу) та високою ефективністю засвоєння і використання азоту. Швидкі темпи осіннього і весняного розвитку дають змогу зміщувати строки його сівби в максимально пізні та ефективно використовувати ресурс вологи в зонах з її дефіцитом. Висока стійкість до розтріскування й осипання стручків убезпечує ризики втрат урожаю у разі перестоювання та сильних вітрів.
Сортотип
класичний
Група Стиглості
середньоранній
рекомендації
✓ Рекомендовані зони вирощування: усі зони; ✓ Рекомендований рівень азотного живлення: середній, високий; ✓ Відношення до ґрунтів: придатний до вирощування на супіщаних, суглинкових, глинистих ґрунтах. ✓ Реакція гібриду на густоти: потребує оптимальних густот ✓ Календарний строксівби: • ранній — 5–15 серпня • оптимальний — 15–25 серпня • пізній — 30 серпня – 10 вересня (можливе зміщення строків сівби в бік більш пізніх на 5–10 днів) ✓ Рекомендована норма висіву: • ранні строки — 400–450 тис./га • оптимальні строки — 450–500 тис./га • пізні строки — 450–500 тис./га ✓ Використання морфорегуляторів: • за ранніх строків сівби — не менше 2-х разів • за оптимальних строків сівби — 2-разове •за пізніх строків сівби — рекомендоване, як захід підвищення зимостійкості ✓Терміни збирання: можливе довготривале (до 15 діб) відтермінування
Характеристики

Тип гібриду: для традиційної технології вирощування

Група стиглості: середньоранній

Час цвітіння: ранній

Зимостійкість: висока

Посухостійкість: підвищеня

Інтенсивність гілкування: висока

Осінній розвиток:  швидкий

Стійкість до фомозу: дуже висока

Придатність до раннього висіву: не бажана

Придатність до пізнього висіву: дуже добра

Висота рослин: 160–180 см

Відгуки Господарства

Мовчан Ігор, експерт із технологій вирощування с.-г. культур, ТОВ «Байєр»

«ДK Експектейшн гібрид нової генерації, який доповнює лінійку гібридів DEKALB® із притаманними базовими характеристиками: висока стійкість до фомозу, польова резистентність до вертицильозу, висока зимостійкість та стійкість до розтріскування стручків. Крім того, гібрид має генетичну стійкість до вірусу пожовтіння турнепсу і високий коефіцієнт засвоєння азоту. Хороший осінній розвиток та швидкий весняний старт надають йому конкурентної переваги в зонах недостатнього вологозабезпечення, а пристосованість до різних систем обробітку ґрунту та No-tillage дають змогу отримувати стабільно високі показники врожайності в усіх зонах вирощування».