ДК ЕКСПОЗ Високий вміст олії в насінні Гібрид інтенсивного типу із сильною кореневою системою, інтенсивним гілкуванням та високим потенціалом продуктивності. Відносно повільні темпи весняного відновлення вегетації, з одного боку, дають змогу мінімізувати ризики ушкодження генеративних пагонів весняними заморозками, а з другого — сформувати більшу листкову масу для максимальної реалізації потенціалу продуктивності. Гібрид має високу стійкість проти основних грибних хвороб та ген стійкості до ВЖМТ
Сортотип
класичний
Група Стиглості
середньостиглий
рекомендації
✓Рекомендовані зони вирощування: усі зони. ✓Рекомендований рівень азотного живлення: середній, високий. ✓Відношення до ґрунтів: придатний до вирощування на суглинкових, глинистих ґрунтах. ✓Реакція гібриду на густоти: потребує оптимальних густот. ✓Календарний строк сівби: •ранній — 5–15 серпня, •оптимальний — 15–25 серпня, •пізній — 25 серпня – 5 вересня. (можливе зміщення строків сівби в бік більш пізніх на 5–10 днів) ✓Рекомендована норма висіву: •ранні строки — 350–400 тис./га, •оптимальні строки — 350–450 тис./га, •пізні строки — 400–500 тис./га. ✓Використання морфорегуляторів: •за ранніх строків сівби — 2-разове, •за оптимальних строків сівби — обов’язкове, •за пізніх строків сівби — бажане. ✓Терміни збирання: можливе довготривале(до 15 діб) відтермінування.
Характеристики

•Тип гібриду: для традиційної технології вирощування

 

•Група стиглості: середньопізній

 

•Час цвітіння: пізній

 

•Зимостійкість: висока

 

•Посухостійкість: середня

 

•Інтенсивність гілкування: висока

 

•Стійкість до фомозу: дуже висока + стійкість до вірусу жовтої мозаїки турнепсу

 

•Придатність до раннього висіву: допустима

 

•Придатність до пізнього висіву: допустима

 

•Висота рослин: 165–190 см