ДК ІММОРТАЛ КЛ Високопластичний середньостиглий гібрид для виробничої системи Clearfield® із комплексною стійкістю до основних хвороб ріпаку та ВЖМТ (вірусу жовтої мозаїки турнепсу). Високопластичний середньостиглий гібрид для виробничої системи Clearfield® із комплексною стійкістю до основних хвороб ріпаку та ВЖМТ (вірусу жовтої мозаїки турнепсу). Гібрид добре адаптований до різних систем обробітку ґрунту та No-tillage, позитивно реагує на інтенсифікацію живлення і водночас добре реалізує потенціал продуктивності на знижених фонах живлення. Висока зимостійкість у зимово-весняний період і висока стійкість до розтріскування стручків дають змогу максимально реалізувати його потенціал у всіх зонах вирощування.
Сортотип
з підвищеною зимостійкістю Clearfield
Група Стиглості
середньостиглий
рекомендації
✓ Рекомендовані зони вирощування: усі зони ✓ Рекомендований рівень азотного живлення: середній, високий ✓ Відношення до ґрунтів: придатний до вирощування на всіх типах ґрунтів за механічним складом ✓ Реакція гібриду на густоти: потребує оптимальних густот, має високу компенсаторну здатність на знижених густотах ✓ Календарний строк сівби: • ранній — 5–10 серпня • оптимальний — 10–20 серпня • пізній — 30 серпня – 10 вересня (можливе зміщення строків сівби в бік більш пізніх на 5–10 днів) ✓ Рекомендована норма висіву: • ранні строки — 400–450 тис./га • оптимальні строки — 450–500 тис./га • пізні строки — 450–500 тис./га ✓ Використання морфорегуляторів: • за ранніх строків сівби — 2-разове • за оптимальних строків сівби — не менше 1-го разу • за пізніх строків сівби — рекомендоване, як захід підвищення зимостійкості ✓ Терміни збирання: можливе довготривале (до 15 діб) відтермінування
Характеристики

• Тип гібриду: для виробничої системи Clearfield®

• Група стиглості: середньостиглий

• Час цвітіння: середній

• Зимостійкість: дуже висока

• Посухостійкість: підвищена Інтенсивність гілкування: дуже висока

• Осінній розвиток:  швидкий

• Стійкість до фомозу: дуже висока

• Придатність до раннього висіву: допустима

• Придатність до пізнього висіву: дуже добра

• Висота рослини: 165–185 см

Відгуки Господарства

Погосян Артем менеджер з технологій вирощування с.-г. культур, ТОВ «Байєр»

«ДК Іммортал КЛ перший гібрид у лінійці Clearfield® із генетичною стійкістю до вірусу пожовтіння турнепсу. Гібрид має високий потенціал урожайності та високу стабільність цього показника в усіх зонах вирощування. Сильна коренева система, швидкі темпи наростання біомаси восени і висока зимостійкість забезпечують формування високопродуктивних рослин, а толерантність до основних хвороб та стійкість до розтріскування стручків допомагають зберегти цей потенціал».