ДК ІМУВ КЛ Середньоранній гібрид для виробничої системи Clearfield® із компактним габітусом рослин і пакетом комплексної стійкості до фомозу та високої резистентності до вертицильозу і склеротиніозу. Середньоранній гібрид для виробничої системи Clearfield® із компактним габітусом рослин і пакетом комплексної стійкості до фомозу та високої резистентності до вертицильозу і склеротиніозу. Раннє відновлення вегетації та цвітіння створюють передумови ефективного використання ресурсу живлення й вологи, особливо в зонах з її дефіцитом. Добре адаптований до різних систем обробітку ґрунту, а висока міцність стебла та стійкість до вилягання і розтріскування стручків допомагають зберегти сформований урожай без втрат.
Сортотип
з підвищеною зимостійкістю Clearfield
Група Стиглості
середньоранній
рекомендації
✓Рекомендовані зони вирощування: усі зони ✓Рекомендований рівень азотного живлення: середній ✓Відношення до ґрунтів: придатний до вирощування на супіщаних, суглинкових, глинистих ґрунтах ✓Реакція гібриду на густоти: потребує оптимальних та підвищених густот ✓Календарний строк сівби: •Ранній — 10–15 серпня •Оптимальний — 15–25 серпня •Пізній — 25 серпня – 5 вересня ✓Рекомендована норма висіву: •Ранні строки — 450–500 тис./га •Оптимальні строки — 450–500 тис./га •Пізні строки — 500–550 тис./га ✓Використання морфорегуляторів: •За ранніх строків сівби — 2-разове •За оптимальних строків сівби — не менше 1-го разу ✓Терміни збирання: можливе довготривале (до 10 діб) відтермінування
Характеристики

Тип гібриду: для виробничої системи Clearfield®

Група стиглості: середньоранній

Час цвітіння: ранній

Зимостійкість: дуже висока

Посухостійкість: висока

Інтенсивність гілкування: висока

Осінній розвиток:  від швидкого до помірного

Стійкість до фомозу: дуже висока

Придатність до раннього висіву: допустима

Придатність до пізнього висіву: добра

Висота рослини: 155–170 см

Відгуки Господарства

 Балан Микола менеджер з технологій вирощування с.-г. культур, ТОВ «Байєр»

«ДК Імув КЛ гібрид для системи Clearfield®, який у цій групі гібридів характеризується покращеною архітектонікою (середні за висотою рослини), високою міцністю стебла та високою стійкістю до фомозу і резистентністю до вертицильозу. Один із найраніших гібридів у групі Clearfield®, що з врахуванням високої зимостійкості, посухостійкості та невибагливості до умов вирощування дає йому змогу бути висококонкурентним у зонах нестійкого і недостатнього зволоження»