Гібриди кукурудзи ДЕКАЛБ – відповідь на потреби товаровиробника

24 бер 2015

Габриди кукурудзи

Компанія Монсанто сьогодні у своєму портфоліо нараховує 30 гібридів різних груп стиглості з різними властивостями і характеристиками. Такий широкий вибір дає змогу, правильно підібравши гібриди кукурудзи  та додержуючись технології вирощування, отримувати високі та сталі врожаї. Проте, маючи перед очима лише каталог насіння гібридів кукурудзи від насіннєвої компанії, фермеру складно зорієнтуватись в їх різноманітті. Не завжди зрозуміло, які саме з них найкраще задовольнять потреби кожного товаровиробника.

 

Підбір і характеристики гібридів кукурудзи


Ми вважаємо, що при підборі гібридів важливе значення мають наступні характеристики насіння кукурудзи:

 

• середнє значення врожаю кукурудзи в господарстві та розуміння наскільки максимально його слід підвищити, враховуючи фінансові, організаційні та технологічні особливості;

• зона розташування господарства;

• попередник, як фактор закладання фундаменту вирощування насіння гібридів кукурудзи та безпосереднього впливу на затрати з нівелювання його негативних впливів;

• ресурсне забезпечення, зокрема технікою, сушарками;

фінансове забезпечення господарства на придбання насіннєвого матеріалу, добрив, засобів захисту;

• особливості технології вирощування кукурудзи, насамперед способу основної підготовки ґрунту, часу та тривалості посіву і збирання.

 

Врожайність гібридів кукурудзи при різних рівнях зволоження 

 

По відношенню до зволоження гібриди насінневого бренду ДЕКАЛБ розподіляються на рекомендовані для зони достатнього, нестійкого зволоження та посушливої зони (табл. 1).

Габриди кукурудзи Монсанто та вологозабезпечення

 

Зауважимо, що гібриди кукурудзи, які ми рекомендуємо вирощувати в умовах достатнього зволоження, не слід сіяти в інших зонах гібриди, рекомендовані для зони нестій кого зволоження, не бажано висівати в зоні недостатнього зволоження, адже в таких жорстких ґрунтовокліматичних умовах вони не зможуть повністю розкрити свій потенціал урожаю.

 

Для зони достатнього зволоження ми рекомендуємо використовувати гібриди ДКС 2790, ДКС 2787, ДКС 3014, ДКС 3476, ДКС 3507, ДКС 3717, ДКС 3912, що лише за умов достатнього та рівномірного зволоження ґрунтів здатні повністю реалізувати свій потенціал, забезпечуючи при цьому швидку вологовіддачу.Решта гібридів здатні страхувати ризики при вирощуванні в умовах нестійкого й недостатнього зволоження та максимально реалізовувати свій нього.

 

Губриди кукурудзи та технологія їх вирощування

При підборі гібридів слід враховувати, який основний обробіток ґрунту традиційно використовується в господарстві. Адже гібриди кукурудза вимагає щільності ґрунту в межах 1,11,3 г/см3, що є оптимальним показником для росту і розвитку кореневої системи. Зауважимо також, що глибина обробітку ґрунту впливає на рівень накопичення збудників грибкових хвороб. Чим глибше загортаємо рослинні рештки, тим кращий фітосанітарний стан на полі. Найбільші показники продуктивності отримують зазвичай за традиційного обробітку ґрунту (оранка), коли досягається оптимальна щільність ґрунту. Тому всі зареєстровані гібриди, безумовно, можна вирощувати за традиційного обробітку ґрунту. Щодо мілкого обробітку, то певні застереження мають гібриди ДКС 2790, ДКС 2787, ДКС 3014, які можуть повіль но рости і розвиватись за таких умов.

 

Гібриди кукурудзи DEKALB

За нульовими технологіями вирощування насіння гібридів кукурудзи обмежувальним фактором виступає повільне нагрівання ґрунту, висока концентрація збудників грибкових хвороб і шкідників у органічних рештках на поверхні ґрунту. Тому за цими технологіями ми не рекомендуємо вирощувати ДКС 2790, ДКС 2787, ДКС 3014, ДКС 2960, ДКС 3511, ДКС 4590. Попередник відіграє важливу роль у технології вирощування кукурудзи.

 

Обираючи попередника, слід враховувати запаси вологи в ґрунті, наявність основних елементів живлення, присутність спільних хвороб та шкідників, а також бур’янів, з якими важко боротися. В останні роки збільшення посівних площ кукурудзи зумовило вирощування її в монокультурі. Враховуючи особливості наших гібридів DEKALB, деякі з них ми не рекомендуємо для вирощування в монокультурі (табл. 2).Габриди кукурудзи ДЕКАЛБ та їх вирощування в монокультурі

Зокрема, гібриди кукурудзи ДКС 2790, ДКС 2787, ДКС 3014, ДКС 2960, ДКС 3705, ДКС 4590, ДКС 3511 слід вирощувати після кращих попередників, що забезпечить оптимальний ріст і розвиток, зменшить втрати від хвороб, шкідників та забезпечить високий рівень продуктивності цих гібридів.

Деякі гібриди з нашого портфоліо відносяться до адаптивного типу (табл. 3), зокрема ДКС 2790, ДКС 2787, ДКС3014, ДКС 2870, ДКС 3476, ДКС4685, ДК 440, ДКС 4964. Вони здатні реалізовувати свій потенціал і давати стабільний економічно виправданий урожай за умови невисокого рівня технологічного забезпечення. Насіння гібридів кукурудзи ДЕКАЛБ та ресурсне забезпечення технологій вирощуванняТоді як гібриди кукурудзи ДКС 3507, ДКС 3717, ДКС 3912, ДКС 4590, ДКС 4795 вимагають високого рівня забезпечення технологій ресурсами та чіткого дотримання вимог довиконання технологічних операцій. Решту насіння гібридів кукурудзи можна вирощувати за обома типами технологій. Вони завжди забезпечать економічно виправданий урожайдля господарств відповідно до рівня ресурсних і фінансових вкладень. Для зменшення втрат урожаю важливо також враховувати відношення гібридів кукурудзи до строків збирання (табл. 4). У випадках, коли гібриди мають рано звільнити поле, наприклад, для вчасного посіву озимих культур, ми рекомендуємо ви рощувати ДКС 2790, ДКС 2787, ДКС3014, ДКС 2870.В останні роки господарства, які маютьвеликі площі під кукурудзою, практикуютьпізні терміни збирання. Важливе значенняу цьому випадку, має придатність гібридудо перестою. Це сукупність кількох характеристик – ремонтантність, міцне стеблота коренева система, міцне кріплення качана. До окремої групи віднесемо такі гібриди ДКС 3476, ДКС 3472, ДКС 4082, ДК 440, ДКС 4685, ДКС 4590, ДКС4795, ДКС 4490, ДКС 4964 ДКС 4608, ДКС 4408, ДКС 5143, ДКС 5276, здатні витримувати перестій із мінімальними втратами врожаю зерна.Інші гібриди ми рекомендуємо збиративчасно. Адже за своїми фізіологічнимиособливостями вони не можуть витримувати перестій і за умови порушеннястроків збирання здатні значно втрачати урожай, що буде збитковим для господарства. Ми віримо, що представлені нами основи класифікації гібридів насіннєвої компанії ДЕКАЛБ та їх відношення до основнихпотреб сучасного товаровиробника, стануть у нагоді кожному фермеру, який обрав наші гібриди для високоприбутковоговиробництва зерна. Також ми радимозвертатися до торгових представників нашої компанії у регіонах України для отримання більш детальних консультацій щодопідбору ефективного портфоліо гібридів ДЕКАЛБ для кожного господарства.